Üç Odaklı (Trifokal) Göz İçi Lens

Bazı kişiler hem yakın hem uzak için ayrı gözlük kullanırlar, bazı kişiler ise tek bir gözlükle hem yakını hem uzağı görebilirler. Multifokal lensler ise hem yakını hem uzağı görmeyi sağlayan göz içi mercekleridir.

Bu merceklerde çeşitli halkalar mevcuttur. Bu halkaların bir kısmı uzağı bir kısmı yakını görmeyi sağlar. Böylelikle görmemizi sağlayan gözdeki sarı noktanın üzerine hem uzak hem de yakın görüntüler net olarak düşerek, yakın ve uzak görüş net sağlanabilmektedir. Bu tedavi için hasta seçimi oldukça önemlidir.

Hastanın ameliyat sonrası  beklentisi, hasta için yakını mı uzağı mı görmek önemli, dikkat edilmesi gereken hususlardan biridir. Tedavinin bir diğer özelliği ise, katarakt ameliyatı olması gereken hastalarda aynı seansta hem kataraktı yok etmesi hem de uzak-yakın görme problemine çözüm bulmuş olmasıdır.

Uygulanan ameliyat yöntemi standart Katarakt yöntemi ile aynıdır.

Ameliyat için kullanılacak merceğe nasıl karar veriliyor? Katarakt ameliyatlarında kullanılan bütün mercekler aynı özelliğe sahip değildir. Göz içine yerleştirilen yapay mercek, kişinin yaşamı boyunca gözün içinde varlığını sürdürür. Ameliyat öncesi mercek seçimi tüm hayatınızı etkileyecek bir karar olduğundan hekiminizin tavsiyesini önemseyerek karar vermeniz gereken bir durumdur.

Göz içi merceklerinin özellikleri nelerdir? Katarakt ameliyatlarında kullanılan mercekleri üç gruba ayırabiliriz.

İlk gruptaki Monofokal göz içi mercek dediğimiz tek odaklı mercekler ile hasta uzağı görür ancak yakını görmek için örneğin, kitap, gazete okumak için yakın gözlüğü takmak zorundadır.

İkinci gruptaki göz içi mercekler ise yakın ve uzak olmak üzere iki odaklı  Bifokal merceklerdir; hasta hem yakını hem de uzağı gözlüksüz görür ancak orta mesafe dediğimiz yani 40 cm ile 2 metre arasında kalan mesafe net görülemez.

Akıllı Lensler dediğimiz Trifokal göz içi mercekler ise  üç odaklıdır ve bu sorunu çözen merceklerdir. Bu mercek takıldığında, hasta gözlüksüz olarak uzağı, yakını ve ara mesafeyi (40 cm ile 2 metre arasındaki mesafe) iyi görebilir.

Trifokal göz içi merceklerin diğer merceklerden farkı nedir? Trifokal göz içi lensleri uzağı ve yakını iyi görmeyi sağlarken aynı zamanda orta mesafede de iyi bir görüş sağlamak amacıyla geliştirilmiş lenslerdir.

Orta mesafe dediğimiz; bilgisayar kullanım mesafesi,  televizyon izleme  mesafesi, mutfak tezgahına erişim mesafesi  gibi görme kalitesinin önemli olması gereken  mesafelerde görüş, üç odaklı merceklerde nettir.

EDOF özelliği ile; mercek tüm mesafelerde renk farklılığını net görmenizi, geçiş mesafelerde (uzaktan ortaya, ortadan yakına) kesintisiz görmenizi sağlar. Aynı zamanda yine mercek özelliği ile gece görüşlerinizde herhangi bir parlama ve ışık saçılmaları gözlemezsiniz.

Merceğin UV  koruma özelliği, gözlerinizi güneş  ışınlarının zararlı etkilerinden koruyarak yaşa bağlı oluşacak hastalıklardan korur.

Ameliyat ne kadar sürüyor? Akıllı Lensler, ameliyatı kolaylaştırmak ve kısa sürmesini sağlamak için özel olarak dizayn edilmiştir. Ameliyat süresi birçok merceğe göre kısa sürmektedir.

Ameliyat bitiminden 1 gün sonrasında iş yaşamınıza dönebilir, sosyal aktivitelerinizi yapmaya başlayabilirsiniz.