NÖROVİZYON

EVDE BİLGİSAYARLI GÖRME TERAPİSİ (AmbP iNet uygulaması)

AmbP iNet uygulaması, 4-9 yaş arası çocuklarda göz tembelliğinde, kişiye özel olarak kapama tedavisini tamamlayıcı olarak kullanılır.

ABD Ulusal Sağlık Enstitüsü/Ulusal Göz Enstitüsü tarafından desteklenen son araştırmalar, doğru tedavi yönteminin kapama ve/veya damla kullanımı olabileceğini tekrar teyit etmektedir. Bu yeni araştırmalar görsel aktiviteler esnasında kapama yapılmasını önermektedir. Böylece ambliyopisi olan çocukta el-göz koordinasyonu teşvik edilecek ve bu da genellikle görme keskinliğinin düzelmesini sağlayacaktır.

Hem ambliyopik gözü “iyi görmeye” zorlamaya yardımcı olmak hem de daha gelişmiş el-göz koordinasyonu sağlamak üzere tasarlamış olan bu görme terapi programı, içerdiği çeşitli aktiviteler ile ilgi çekerek görmedeki gelişmeyi daha güçlendirmektedir.

Program, göz doktorunuz tarafından belirlenecek olan seviyede başlayacaktır. Doğru ve yanlış vereceğiniz tepkimeler ile görmenizdeki gelişme program tarafından otomatik olarak değerlendirilecektir.

Sizin veya çocuğunuzun görmesi geliştikçe, program daha zorlayıcı seviyeye otomatik olarak geçecektir. Böylece hastanın performansı ile terapinin zorluğunun belirlenmesi sağlanmaktadır.

Tedavi esnasında hangi gözün kapatılacağı, size doktorunuz tarafından bildirilecektir. Tedavi haftada 5 gün, 30’ar dakika olarak uygulanır. Doktorunuzun ne zaman son verebileceğinizi bildireceği bir sonraki muayeneye kadar haftada beş gün çalışma yapmanız önerilir.

ÇOCUĞUNUZ İLE EKRAN ARASINDAKİ MESAFENİN 40 CM OLMASINA DİKKAT EDİNİZ. Ekrana yaklaşmak, hedeflerin daha büyük görünmesini sağlar ve yapılan çalışmaların amacına ulaşmasını engeller.

NÖROVİZYON

RevitalVision by NeuroVision™, 9- 55 yaş arası yetişkin ambliyopi (göz tembelliği) tedavisinde, bilgisayar ve kişiye özel program kullanılarak yapılan çalışmalar ile görmeyi direkt beyine öğreterek, görme keskinliği ve kontrast keskinliği artışı sağlayan bir teknolojidir.

  • Bu uygulamadaki görsel uyarmalar direkt beyindeki görme merkezini uyarır ve bunun sonucunda “Kontrast Duyarlılığı, Görme Keskinliği ve Kalitesi” artar. Görsel uyarı ve görmeden sorumlu nöral bağlantıları çabuklaştırmaya dayanan ‘’non-invasive’’(girişimsel olmayan, ameliyatsız), görme arttırma tedavisidir.
  • Teknoloji, şimdiye kadar tedavi edilemez olarak kabul edilen yetişkin ambliyopi (tembel göz) tedavisinde klinik olarak kanıtlanmıştır. FDA onayı ve Medical CE –Mark iznide vardır.
  • En iyi düzeltilmiş Görme Keskinliğin (BCVA) 2 ETDRS sırası veya daha üstü seviyede artması beklenir.
  • Kontrast duyarlılığının ise normal sınırlar seviyesine çıkması beklenir.
  • Ambliyopi hastaları ayrıca binoküler fonksiyolarında düzelmede yaşayabilirler.