KORNEA VE HASTALIKLARI

Kornea gözün en ön kısmında yer alan ve ışığı odaklamak için özelleşmiş saydam dokudur.

Dış ortamdan gelen ışığın etkin bir şekilde retina üzerinde odaklanmasını sağlar.

Kornea, ışığın düzgün kırınımı için saydam olmak zorundadır. Bu nedenle yapısında kan damarları yoktur.

Kornea, yapısında birçok sinir lifi içerdiğinden dış etkenlere karşı çok hassastır.

Kornea da tüm canlı dokular gibi hastalık yapan nedenlerin tümünden etkilenebilir.

Korneanın şekli ve saydamlığı, doğumsal hastalıklar sonrası bozulabilir. Örneğin, doğumsal olarak kornea normalden küçük olabilir, bu duruma mikrokornea adı verilir.

Kornea enfeksiyonlarına keratit adı verilir.

Romatizmal hastalıklar korneaya zarar verebilirler. Örneğin romatoid artrit, kornea üzerindeki nemi azaltarak tehdit edici olabilir.

Kornea alerjik hastalıklardan da etkilenebilir. Örneğin, bir çeşit alerjik hastalık olan vernal konjonktivit korneada hasar yaratabilir.

Keratokonus, korneada incelme, koni biçiminde sivrilme ve buna bağlı yüksek astigmat ve görme bozukluğu ile kendini gösteren bir hastalıktır (bkz. Keratokonus başlığı).

Kornea, gözün en dış kısmında yer aldığı için yaralanmalara çok açıktır.

Kornea travmaları sonrası göz küresinin bütünlüğü bozulabilir, bu acil olarak tedavi edilmesi gereken bir durumdur.

Gözün asit veya alkali kimyasal maddeler ile teması sonrası yapılacak en önemli şey gözün derhal suyla bolca yıkanması ve gerekli donanıma sahip bir tıp merkezine başvurulmasıdır. Gözün litrelerce suyla yıkanması gerekebilir, göz kapakları çevrilerek arada kalmış kimyasal madde artıkları mutlaka temizlenmelidir.

Kornea cerrahisi, korneanın bütünlüğünü, saydamlığını veya optik özelliklerini değiştirmek amacı ile yapılır.

Kornea nakli (keratoplasti), başarı şansı yüksek bir nakil ameliyatıdır. Lameller keratoplasti, kornea dokusunun yarım-kat değiştirilmesidir. Penetran keratoplasti, kornea dokusunun tam-kat değiştirilmesidir.

Miyopi, hipermetropi ve astigmat kusurlarının düzeltilmesi için de günümüzde yaygın olarak kornea cerrahisi yapılmaktadır.

Kırma kusurunu düzeltici girişimler, en sık excimer laser ile gerçekleştirilmektedir (bkz. Excimer Laser başlığı).