BEBEK VE ÇOCUK GÖZ HASTALIKLARI

ÇOCUKLARDA MİYOP, HİPERMETROP, ASTİGMAT:

Çocuklarda, çok sayıda göz sorunu görülebilir. Erken tanı ve tedavi göz hastalıklarının önlenmesi açısından önemlidir. Düzenli olarak çocukların rutin göz muayenesinden geçirilmesinde fayda vardır.

Lütfen çocuklarınızın okul, sosyal başarı ve gelişimini engelleyen göz hastalıkları için zamanında önleminizi alın. Zamanında çocuklarınız için yapılacak basit bir muayene bile ileride ortaya çıkabilecek ve sizleri üzen birçok göz problemini önlemek için yeterli olabilmektedir.

Çocuklarda miyopi, hipermetropi ve astigmat görülmesi şaşırtıcı değildir. Bu durumun erken farkına varılmalı ve gerektiğinde çocuğun gözlük takması sağlanmalıdır.

BEBEKLERDE KAPALI GÖZYAŞI KANALI: 

 • Sağlıklı her 100 bebeğin 20’sinde gözyaşı kanalı doğuştan kapalıdır.
 • Bu bebeklerde gözde şiddetli çapaklanma ve kirli sarı renkte sulanma görülür.
 • Bebek 1 yaşına gelene kadar, gözyaşı kanalı üzerine baskılı masaj yapılması genellikle tedavi edicidir.

GÖZ TEMBELLİĞİ: 

 • Bebek ve çocuklarda, iki göz arasında simetrik olmayan kırma kusuru varsa gözlerden birisinde tembellik (ambliyopi) gelişebilir.
 • Bu risk, en çok asimetrik hipermetropi için yüksektir.
 • Göz tembelliği olan çocuklarda şaşılık sık görülür.
 • Ambliyopi (Göz tembelliği), 6 yaşından önce tedavi edilmelidir.

YENİDOĞANLARDA GÖRÜLEN RETİNA HASARI:

 • Prematüre doğmuş ve küvözde kalmış, uzun süre yüksek basınçlı oksijen verilmiş bebeklerde ROP isimli ciddi bir retina sorunu oluşabilir.
 • Bu tür bebeklerin ayrıntılı retina muayenesinden geçmeleri zorunludur.
 • ROP, retinanın bir bölümü henüz olgunlaşmadan bebeğin erken doğması sonucudur.
 • Göz dibi muayenesinde, sağlıklı retina ile olgunlaşmamış retina arasında çizgisel bir sınır (ridge) görülür.
 • ROP tedavisi, argon laser ile yapılabilir veya, gözün dış çeperine soğutucu tedavi (krioterapi) yapılabilir.
 • ROP ciddi bir hastalıktır, erken tedavi edilmediğinde tehlikeli olabilir.
 • Gelişmesini tamamlamamış retinada ayrışma (dekolman) ve körlük riskini içerir.

ÇOCUKLARDA BAHAR ALERJİSİ: 

 • Çocuklarda, halk arasında bahar alerjisi veya pembe göz adı verilen, göz hekimliğinde vernalis olarak isimlendirilen bir alerjik konjunktivit (göz nezlesi) sık görülür.
 • Bu hastalık, çocuk 20 yaşına gelene dek hemen her ilkbaharda ortaya çıkar ve sonbahara kadar sürer.
 • Gözlerde şiddetli yanma ve kaşıntı vardır.
 • Tedavi göz damlalarıyla yapılır ve uzun sürer.

ÇOCUKLARDA ŞAŞILIK: 

 • Gözlerin paralel olarak bakamamasıdır.
 • Çocuklarda en sık, içe kayma görülür.
 • Şaşılıkta göz içe, dışa, yukarı veya aşağı kayabilir.
 • Doğumdan sonra ilk 6 ay içinde saptanan bir içe kayma, bebek 1 yaşına gelene kadar kesinlikle tedavi edilmelidir.
 • Özellikle içe kaymalarda, bir gözde tembellik gelişebilir. Göz tembelliğinin derinliği, şaşılığın miktarıyla ilgili değildir.
 • Az miktardaki bir göz kaymasında, derin bir görme kaybı gelişebilir.
 • Dışa kayma, erken evrede aralıklı olarak görülebilir. Bu tür bir kayma, zamanla kalıcı hale gelebilir.
 • Dışa kayma, miyopiyle birlikte daha sıktır.
 • Şaşılık ameliyatı, genel anestezi altında uygulanmalıdır.
 • Cerrahide, göz küresi üzerinde yer alan hareket ettirici kaslarda, işlev artırıcı veya azaltıcı yönde değişiklikler yapılır.
 • Her şaşılık türünün tedavisinde ameliyat gerekmez, bazı hastalar gözlük ile tedavi edilebilir.

ÇOCUKLARDA GÖZ TÜMÖRÜ: 

 • Çocuklarda, retinoblastom adı verilen bir göz tümörü de görülebilir.
 • Retinoblastom tehlikeli bir göz içi tümörüdür.
 • Doğuştan olur. Genetik kökenli olması mümkündür ama şart değildir.
 • Genellikle ameliyat ile tedavi edilir.
 • Erken tedavi yapılmadığında göz dışına yayılabilir.