MİYOP, ASTİGMAT, HİPERMETROP, PRESBİYOPİ

Göze giren ışık, en öndeki saydam tabaka (kornea) ve lens içinde kırılarak retina üzerindeki görme noktasına ulaşır.

Kırılma kusuru olmayan bir gözde bu süreç, bir sapma olmadan gerçekleşir ve ışık tam olması gerektiği noktada odaklanır. Böylece, net görürüz.

Kırma kusuru, ışığın retinada tam odaklanmaması durumudur.

Miyopi, hipermetropi, presbiyopi, astigmat: Hepsi birer kırma kusurudur.

Miyopi

 • Uzağın bulanık görülmesidir.
 • Işık, retinanın önünde odaklanmıştır.
 • Bu durum, göz küresinin uzun olmasından veya kornea eğiminin dik olmasından kaynaklanır.
 • Katarakt geliştiğinde de miyopi oluşabilir.

Astigmat

 • Şekillerin eğik görülmesidir.
 • Işık, retina üzerinde saçılarak odaklanmıştır.
 • Korneanın ışığı yatay ve dikey eksenlerde farklı kırmasından kaynaklanır.

Hipermetropi

 • Yaşa bağlı olmaksızın, yakın mesafenin bulanık görülmesidir.
 • Işık, retinanın arkasında odaklanmıştır.
 • Bu durum, göz küresinin kısa olmasından veya kornea eğiminin dik olmasından kaynaklanır.
 • Yüksek dereceli olmayan hipermetroplar uyum yaparak net görebilirler.

Presbiyobi (40 yaş sonrası yakın görme bozukluğu)

 • 40 yaşından sonra doğal nedenlerle gelişir.
 • 45 cm uzaktan, küçük harf okumanın bozulmasıdır.

Uzak, Yakın ve Astigmat tipi görme bozukluklarında gözlük,lens ve lazer tedavileriyle hastaların daha iyi görmesi hedeflenir. Bir gözün lazere uygun olması için ilerlemesi durmuş olması, kişinin en az 18 yaşında olması ve yapılacak kontrollerle gözünün anatomik yapısının lazere uygun olması gereklidir.