i-LASIK (Kişiye Özel LASIK)

Lazerle göz çizdirme ameliyatının bir çeşidi olan i-LASIK, Femtosaniye Lazer ve Excimer Lazer cihazları ile yapılır ve şu durumlarda uygulanır:

 • Yüksek astigmatizma
 • Korneada aberasyonların olması (göze giren ışık demetinin miyopi, hipermetropi veya astigmatizma gibi düzenli kusurlar dışında kalan korneadaki düzensiz kusurlara bağlı sapması)
 • LASIK sonrası gözde numara kalması
 • Kişinin daha önce katarakt, kornea nakli gibi göz ameliyatı geçirmiş olması.

Astigmat Tedavisinde i-LASIK

Yüksek astigmatizma ve kornea aberasyonlarında standart LASIK tedavisi, bu göz kusurlarının olmadığı hastalara kıyasla ameliyat sonrası daha düşük görme kalitesine neden olabilmektedir.

Günümüzde Wavefront teknolojisi ile (göze gönderilen ışık demetlerinin yansımalarını değerlendirerek gözdeki referans noktalarında oluşan sapmaları ölçer) bu aberasyonlar analiz edilmekte ve lazerin uygulanacağı cihaza bu bilgiler entegre edilerek aberasyonların giderilmesi sağlanmaktadır.

Bu sayede i-LASIK ile yüksek astigmatizma ve kornea aberasyonu olan kişinin gözlüksüz veya kontakt lenssiz görme seviyesinin artırılmasının yanında, görüş kalitesi de artırılmaktadır.

Tedavi aşamaları, ameliyat öncesi ve sonrası standart LASIK tedavisi ile aynı şekildedir.

i-LASIK tedavisinde astigmat, miyop ve hipermetropinin tam olarak düzeltilmesi hedeflenmektedir.

i-LASIK yöntemiyle göz lazer ameliyatı sonrası 0,50’nin altındaki değerler başarılı olarak yorumlanır ve hastanın gözlük takmasına gerek yoktur. Yüksek numaraları olan hastalarda ise gözde numara kalması söz konusu olabilir. Hekiminiz bu konuda size bilgi verecektir.

i-LASIK için Uygun Muyum?

18 yaşını doldurmuş ve son 1 sene içerisinde kırma kusurunda değişiklik saptanmayan kişiler bu tedavi için adaydır ve göz çizdirme yani i-LASIK ameliyatının uygulanıp uygulanamayacağı detaylı bir göz muayenesi ile anlaşılabilmektedir.

Göz lazer muayenesi sırasında özellikle işlemin uygulanacağı kornea dokusunun kalınlığı, eğimi ve biyomekanik gücü değerlendirilmekte ve keratokonus (gözün ön kısmındaki saydam tabaka olan korneanın öne doğru bombeleşip inceldiği ilerleyici bir hastalıktır), katarakt ve şiddetli göz kurluğu gibi ameliyata engel teşkil edebilecek bir durum olup olmadığı araştırılmaktadır.

Ayrıca göz kayması (şaşılık) olup olmadığı değerlendirilmekte ve detaylı bir retina muayenesi ile olası retina yırtık ve deliklerinin tespiti de yapılmaktadır. Retinada yırtık ve/veya delik saptanması durumunda hastayı retina uzmanları değerlendirmelidir.

Günümüzde miyopide yaklaşık 10, astigmatizmada 6 ve hipermetropide 6 numaranın altındaki kırma kusurlarına i-LASIK ile müdahale edilmektedir.

i-LASIK Kimlere Uygulanmaz?

 • Korneada yapısal bozukluk varsa (keratokonus, korneanın genetik olarak bulanık olması anlamına gelen kornea distrofisi, vb),
 • Kornea kalınlığı ameliyat için yeterli değilse,
 • Şiddetli göz kuruluğu hastalığı ya da,
 • Göz tansiyonu (glokom)

varsa i-LASIK uygulanamaz.

i-LASIK Ameliyatı Öncesi

Kontakt lens kullanan hastaların i-LASIK muayenesi ve ameliyatı öncesi yumuşak lens kullanıcılarında 1 hafta, sert lens kullanıcılarında ise 2 hafta önce lenslerini kullanmayı bırakmaları önerilmektedir. Planlanan ameliyattan önce hastanın gözünde çapaklanma, batma gibi şikayetleri olması durumunda hasta hekimini bilgilendirmelidir.

i-LASIK Ameliyatının Olacağı Gün Neler Yapılması Gerekir?

i-LASIK ameliyatının yapılacağı gün kadın hastaların makyaj yapmamaları gerekmektedir.

Ameliyat topikal anestezi altında (uyuşturucu damla ile) yapıldığı için hastanın aç kalmasına gerek yoktur. Hafif bir öğün yemek yenebilir.

i-LASIK Ameliyatının Basamakları

Kişi göz lazer ameliyatı sırasında ağrı ya da acı hissetmez ama dokunma hissi devam eder ve işlem sırasında kısa bir süre gözünde baskı hisseder. Ameliyat iki göze peş peşe aynı seansta yapılır. İşlemin aşamaları şöyledir:

 • Uyuşturucu bir damla ile gözünüz uyuşturulur.
 • Göz kapakları ve çevresi dezenfekte edilir ve yapışkan, steril bir örtü ile örtülür. Bu örtü kısmen yüzünüzü örtse de nefes almanıza engel değildir.
 • Ameliyat süresince gözlerinizin açık kalabilmesini sağlamak için göz kapakları bir aletle açılır.
 • Otomatik bir aletle (mikrokeratom) korneadan ince bir kapakçık (flep) kaldırılır. Bu basamakta alet göze vakum uyguladığından kısa bir süre çevreniz karanlık görünecektir.
 • Kapakçık altındaki kornea dokusu lazer uygulanarak yeniden şekillendirilir.
 • Kapakçık, lazerle şekillendirilmiş kornea yüzeyine geri kapatılır ve ameliyatınız tamamlanmış olur.
 • Gözünüze antibiyotikli bir damla damlatılır. Göz kapaklarınızı açık tutan alet çıkarılır.

Ameliyat her iki göz için toplam 10-15 dk. sürer.

i-LASIK Ameliyatı Sonrası

Ameliyat sonrası 3 – 4 saat gözlerinizde yanma, batma, sulanma, bulanık görme, ağrı gibi şikayetler olacaktır. Ameliyat günü koruyucu gözlük kullanılmaktadır. Antibiyotikli, kortizonlu göz damlaları ve gözyaşı damlaları hekiminizin önerileri doğrultusunda kullanılacaktır.

Rutin kontroller ameliyat sonrası 1. gün, 1. ay ve 3. aydır fakat hekiminiz uygun görürse kontrol sıklık ve sürelerini değiştirebilir.

i-LASIK Ameliyatı Sonrası Görülebilen Sorunlar

 • Gözde numara kalması: Kırma kusurunuzun derecesine bağlı olarak değişen oranlarda görülebilir. Hekiminiz ameliyat öncesinde bu konuda size bilgi verecektir.
 • Göze kan oturması: Ameliyat sırasında uygulanan vakuma bağlı olarak görülebilir, yaklaşık 1 ayda kendiliğinden geçer. Göz ağrısı yapmaz.
 • Difüz lameller keratit: Alerjik bir reaksiyondur. Tedavide kullanılan damlaların kullanım sıklığı artırılarak veya serumla göz yıkanarak tedavi edilir.
 • Göz kuruluğu: Ameliyat sonrası bir süre göz kuruluğu görülebilir fakat tedavide kullanılan gözyaşı damlaları ile bu durum giderilebilir.
 • Ektazi: Kornea kalınlığı ve topografisi uygun olmayan bir göze lazer uygulandığında gelişir. Fakat yeterli kalınlık ve yapıdaki bir korneada da lazer ameliyatı sonrası çok nadiren de olsa görülebilmektedir.

i-LASIK ameliyatı sonrası kişide ileri yaşlarda katarakt gelişmesi durumunda katarakt ameliyatı uygulanabilir. LASIK ameliyatı ileride yapılması gerekecek herhangi bir göz ameliyatına engel değildir.

Göz Lazer Ameliyatı Sonrası Dikkat Edilmesi Gerekenler

 • Ameliyat sonrası ilk 24 saat gözünüzü ovalamayınız, banyo yapmayınız.
 • İlk 24 saat sonra normal hayatınıza dönebilirsiniz.
 • Kontrollerinizi hekiminizin önerdiği sıklıkta yaptırınız.